3 กรกฎาคม 2020

ห้ามให้อาหารนก

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ติดตามการทำงานเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในการติดป้ายห้ามให้อาหารนกพิราบ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับ ๒,๐๐๐ บาท รอบบริเวณรอบทุ่งนาเชย

เรื่องต่อไป

คำสั่งจังหวัดจันทบุรี

เรื่องก่อนหน้า

ออกแบบสอบถาม