หารือแนวทางพร้อมให้การสนับสนุนซ่อมแซมอุปกรร์เครื่องมือทางการแพทย์