14 ตุลาคม 2021

หล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบให้ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) นำ ข้าวกล่อง จำนวน 90 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 23 แพ็ค มาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบให้ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) นำ ข้าวกล่อง จำนวน 90 กล่อง
น้ำดื่ม จำนวน 23 แพ็ค
มาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นบน)
โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ไม่มีที่อยู่อาศัย สามารถเข้าพักได้ (ชั่วคราว)
แจ้งขอความช่วยเหลือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองจันทบุรี โทร. 0 3931 1333 หรือ 199 (ตลอด 24 ช.ม.)
เรื่องต่อไป

ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เดินทางตรวจราชการพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดจันทบุรี

#ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ เดินทางตรวจราชการพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วม

#ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ... Read more