12 ตุลาคม 2018

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องต่อไป

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองจันทบุรี

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง