โครงการสร้างเสริมภูมิคุัมกันโรคแก่เด็กวัยเรียน ชั้น ป.1 และ ป.6 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
กองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 3
ติดตามโครงการปรับปรุงไฟฟ้าเเสงสว่าง ณ บริเวณรอบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต
การประชุมประชาคม เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม

ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างเสริมภูมิคุัมกันโรคแก่เด็กวัยเรียน ชั้น ป.1 และ ป.6 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางตุลา อุนพงศ์ถาวร […]

View more

กองช่างสุขาภิบาล ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ บริเวณชุมชนย่อยที่ 3

วันที่ 11 กันยายน 2563  นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเท […]

View more

ติดตามโครงการปรับปรุงไฟฟ้าเเสงสว่าง ณ บริเวณรอบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.50 น. นายวรวิทย์ พูลสวัส […]

View more

โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสุกานดา สุทธิพั […]

View more

การประชุมประชาคม เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคม

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพั […]

View more

รับมอบลูกตะกร้อจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท)

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวรวิทย์ พ […]

View more

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุร […]

View more

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุกานดา สุ […]

View more
ประกาศจัดซื้อ/จ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการเทศบาลอัคคีภัย


รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562