ห้ามให้อาหารนก
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณสะพานนิรมล(วัดโรมันคาทอลิค) ถึงถนนซอยคลองขุด
ปรับปรุงผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาราช
การรณรงค์ป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา
การติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

ข่าวกิจกรรม

ห้ามให้อาหารนก

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรวิทย์ […]

View more

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณสะพานนิรมล(วัดโรมันคาทอลิค) ถึงถนนซอยคลองขุด

(2 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป กองสวัสดิการสั […]

View more

ปรับปรุงผิวจราจร พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาราช

เทศบาลเมืองจันทบุรี ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน – วันจัน […]

View more

การรณรงค์ป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุทธิพ […]

View more

การติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวรวิทย์ พูลสวั […]

View more

รณรงค์การป้องกันป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ซิกา

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา สุท […]

View more

ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนต […]

View more

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองจันทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางสุกานดา สุ […]

View more
ประกาศจัดซื้อ/จ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการเทศบาลอัคคีภัย


รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562