ระกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกอากาศรายการเทศบาลเมืองจันทบุรี พบประชาชนเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จ้างออกอากาศรายการเทศบาลพบประชาชน

ระกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี

ระกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์ 105D31L) สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า อัลพาร์ด หมายเลขทะเบียน กง 6081 จันทบุรี รหัสครุภัณฑ์ 001-49-0036 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กง 6081

ระกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งแต่วันที่ 1-16 กันยายน 2565 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า อัลพาร์ด หมายเลขทะเบียน กง 6081 จันทบุรี รหัสครุภัณฑ์ 001-49-0036 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ กง 6081

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า อัลพาร์ด หมายเลขทะเบียน กต 9381 จันทบุรี รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0042 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ซ่อมรถยนต์ กต 9381