ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
วางมาตรการป้องกันโควิด – 19 ของตลาดพลอยเมืองจันท์
มอบาหารข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ อสม เทศบาลเมืองจันทบุรี
บริการจัดระเบียบการแจกสิ่งของให้แก่ประชาชน
ตัดแต่งต้นไม้และพ่นฝอยละออง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจ […]

View more

วางมาตรการป้องกันโควิด – 19 ของตลาดพลอยเมืองจันท์

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายวิทูรัช ศรี […]

View more

มอบาหารข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ อสม เทศบาลเมืองจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหาร […]

View more

บริการจัดระเบียบการแจกสิ่งของให้แก่ประชาชน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัส […]

View more

ตัดแต่งต้นไม้และพ่นฝอยละออง ป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ พูลสวัส […]

View more

ทุกวันพระ หิ้วปิ่นโตทำบุญ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. หัวหน้าส่ว […]

View more

ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและแจกทรายอะเบทให้แก่ประชาชน

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนต […]

View more

ติดตามการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก […]

View more
ประกาศจัดซื้อ/จ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการเทศบาลอัคคีภัย


รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562