มอบถังเคมีดับเพลิงและการประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้บริหารตรวจติดตามการปฏิบัติงานการบริการประชาชน
”Big Cleaning Week” จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”
ประชุมประชาคม
เยี่ยมแม่หลังคลอด

ข่าวกิจกรรม

มอบถังเคมีดับเพลิงและการประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสุกานดา สุทธ […]

View more

ผู้บริหารตรวจติดตามการปฏิบัติงานการบริการประชาชน

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เ […]

View more

”Big Cleaning Week” จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางตุลา อุ […]

View more

ประชุมประชาคม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิ […]

View more

เยี่ยมแม่หลังคลอด

นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร รองนายกเทศมนต […]

View more

ตรวจความเรียบร้อยตลาดในเขตเทศบาล

นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อม […]

View more

วันเด็ก ประจำปี 2563

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ มอบของขวัญให้แก่เด็กนั […]

View more

จัดโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาล เดือน มกราคม 2563

นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อม […]

View more
ประกาศจัดซื้อ/จ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการเทศบาลอัคคีภัย


รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2561