ข่าวกิจกรรม

สนับสนุนทำความดี อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และยานพาหนะ ขนย้ายเตียงผู้ป่วย

View more

เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ซอยเทศบาลพัฒนา 3

View more

ให้บริการสวอปเชิงรุก Covid-19 กลุ่มผู้ค้า เปลี่ยนบัตรคล้องคอ

View more

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองจันท์ภายใต้มาตรการโควิด-19

View more

ทุกภาคส่วนร่วมจัดระเบียบสายสื่อสารและโทรคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

View more

มอบอาหารและน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่จัดระเบียบสายสื่อสาร

View more

ลงพื้นที่ตรวจสอบ เช็คระบบตู้ควบคุมไฟส่องสว่าง

View more

โครงการลดหน่วยศูนย์เสียภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี

View more
ประกาศจัดซื้อ/จ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง