ข่าวกิจกรรม

ประชาพิจารณ์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นร่วมกับประชาชนโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุ

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ป […]

View more

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 รร.ท 1

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ป […]

View more

ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ปร […]

View more

ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์เลือกตั้ง ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 39 หน่วย

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม […]

View more

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม […]

View more

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะ ตรวจติดตามการเลือกตั้งเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุม […]

View more

ซักซ้อมการเลือกตั้งเทศบาลให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ […]

View more

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายภูรวิช บัวล […]

View more
ประกาศจัดซื้อ/จ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง