ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองจันทบุรี

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองจันทบุรี Read More »

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กบ 5505 จันทบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถกระบะฟอร์ด

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าขนาดเล็ก ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อรถกระเช้าขนาดเล็ …

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าขนาดเล็ก ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »