มอบป้ายรณรงค์ “ทานให้หมด ลดแต่งจาน แยกน้ำและเศษอาหารก่อนทิ้ง”
ประชุมประชาคม ระดับเมือง เพื่อทบทวนโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชน
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร ดำเนินการทำบัตรประชาชนเด็ก
เกิดวาตภัย ลมกระโชกแรง กิ่งไม้หักถูกรถยนต์และจักรยานยนต์เสียหาย

ข่าวกิจกรรม

มอบป้ายรณรงค์ “ทานให้หมด ลดแต่งจาน แยกน้ำและเศษอาหารก่อนทิ้ง”

นที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นางสุกานดา สุทธิพั […]

View more

ประชุมประชาคม ระดับเมือง เพื่อทบทวนโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสุกานดา สุทธิ […]

View more

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร ดำเนินการทำบัตรประชาชนเด็ก

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิรัตน์ บุญส่ […]

View more

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสุกานดา […]

View more

เกิดวาตภัย ลมกระโชกแรง กิ่งไม้หักถูกรถยนต์และจักรยานยนต์เสียหาย

ด้วยขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้วันนี้ (10 พ.ย. 63) เวลาโ […]

View more

การประชุมประชาคม ระดับชุมชน เพื่อทบทวนโครงการก่อสร้างระบบดับเพลิงชุมชนฯ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.นางตุลา อุนพงศ์ถาว […]

View more

น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี  ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบ […]

View more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ปี 2564

นที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสุกานดา สุทธิพัฒ […]

View more
ประกาศจัดซื้อ/จ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการเทศบาลอัคคีภัย


รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562