29 มีนาคม 2021

ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์เลือกตั้ง ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 39 หน่วย

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการส่งมอบบัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์เลือกตั้ง ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 39 หน่วย โดยมีนางสาวเมลดา วัชรโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี นายเพิ่มเกียรติ จุลจาจันทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทบุรี และคณะเข้าร่วม ณ ศาลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นบน)

เรื่องต่อไป

ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนา ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองจันทบุ ... Read more