17 ตุลาคม 2018

ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา อปท. ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วันนี้ (16 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ให้โอวาทแก่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17 – 26 ตุลาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมี
เลขานุการนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมให้โอวาท ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงมิตรสัมพันธ์วิทยา จังหวัดสระแก้ว และคณะผู้บริหารฯ เข้าตรวจเยี่ยมค่ายนักกีฬาเทศบาลเมืองจันทบุรี ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดสระเกศแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เรื่องต่อไป

เตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันนี้ (14 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมน ... Read more