สำรวจเหตุดินสไลด์ทรุดตัว

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจเหตุ ดินทรุดตัว ณ บริเวณตลาดเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 (ตลาดพระ) เป็นเหตุให้กำแพงดินเก่าสไลด์ พังได้รับความเสียหาย
เนื่องจากในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี และจังหวัดจันทบุรี มีฝนตกหนักติดต่อ ทำให้ดินเกิดการทรุดตัว และไหลลงสู่ที่ต่ำ โดยเทศบาลเมืองจันทบุรี จะรีบดำเนินการแก้ไขต่อไป