25 พฤษภาคม 2021

สำรวจพื้นที่เตรียมย้ายจุดตรวจคัดกรองโควิด – 19 จาก โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 เป็น ศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองจันทบุรี

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายภูรวิช บัวลอย รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลงสำรวจพื้นที่เตรียมย้ายจุดตรวจคัดกรองโควิด – 19 จาก โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 เป็น ศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนทีมารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด – 19

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงนามถวายพระพรในหนังสือพิมพ์เหลืองจันท์นิวส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เรื่องก่อนหน้า

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกไวรัสโควิด – 19

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน ... Read more