สำรวจพื้นที่เตรียมย้ายจุดตรวจคัดกรองโควิด – 19 จาก โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 เป็น ศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองจันทบุรี

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายภูรวิช บัวลอย รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลงสำรวจพื้นที่เตรียมย้ายจุดตรวจคัดกรองโควิด – 19 จาก โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 เป็น ศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนทีมารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด – 19