สำรวจจุดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ ป้องกันอุทกภัย

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น.
     นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ ลงพื้นที่ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี สำรวจจุดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ ป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้เทศบาลเมืองจันทบุรี ขอความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี เพื่อเตรียมระบายน้ำตามจุดพื้นที่เสี่ยง ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี