สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกไวรัสโควิด – 19

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ ภิรมย์ชม ปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกไวรัสโควิด – 19 แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
ประชาชนท่านใดที่มีความเสี่ยงหรืออยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ให้มารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
สวมหน้ากากอนามัย 100 % รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อในไทยชนะ มาร่วมกันลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในจันทบุรีให้เป็นศูนย์ ลดการออกนอกบ้านเมื่อไม่จำเป็น งดงานเลี้ยงสังสรรค์ เราจะฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน