25 พฤษภาคม 2021

สำนักสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรีออกตรวจเชิงรุก..ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100 %

สำนักสาธารณสุขเทศบาลเมืองจันทบุรีออกตรวจเชิงรุก..ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100 % ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 03.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลเมืองจันทบุรี ออกตรวจสอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยให้คำแนะนำ และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากเคหสถาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19
Cr. งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองจันทบุรี โทร 0 3931 3669
เรื่องต่อไป

เทศบาลเมืองจันทบุรี knock door !!! เคาะประตูบ้าน เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 

เทศบาลเมืองจันทบุรี knock door !!! เคาะประตูบ้าน เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เทศบาลเมืองจันทบุรี ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

คุมเข้มเทศบาลเมืองจันทบุรีคุมเข้มให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากเคหสถาน

เทศบาลเมืองจันทบุรี คุมเข้มมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากเคหสถาน และประชาสัมพัน ... Read more