8 มิถุนายน 2021

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว

img174 img173 img172 img171 img170 img169 img168 img167 img166 img165 img164 img163 img162 img161 img160 img159 img158 img157 img156 img155 img154 img153 img152 img151 img150 img149 img148 img147 img146 img145 img144 img143 img142 img141 img140 img139

เรื่องต่อไป

ร่วมรับมอบเงินเพื่อการศึกษาและมอบเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อต่อสู้โควิด-19

วันศุกร์ที่ 4 มิ.ย. 64 เวลา 13.00 น. นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยนายพยับ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์