4 มีนาคม 2021

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว กุมภาพันธ์ 64

img852 img851 img850 img849 img848 img847 img846 img845 img844 img843 img842 img841 img840 img839 img838 img837 img836 img835 img834 img833 img832 img831 img830 img829 img828 img827 img826 img825 img824 img823 img822 img821 img820 img819 img818 img817 img816 img815 img814 img813 img812 img811 img810 img809 img808 img807 img806 img805 img804 img803 img802 img801 img800 img799 img798 img797 img796 img795 img794 img793 img792 img791 img790 img789 img788 img787 img786 img785 img784 img783 img782 img781 img780 img779 img778 img777 img776 img775 img774สาระสำคัญของสัญญา

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

img770

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศ สรุปผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 64

img852 img851 img850 img849 img848 img847 img846 img845 img844 img843 img842 img841 img840 img839 im ... Read more