3 ธันวาคม 2020

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว พฤศจิกายน 63

img174 img173 img172 img171 img170 img169 img168 img167 img166 img165 img164 img163 img162 img161 img160 img159 img158 img157 img156 img155 img154 img153 img152 img151 img150 img149 img148 img147 img146 img145 img144 img143 img142 img141 img140 img139 img138 img137 img136 img135 img134 img133 img132 img131 img130 img129 img128 img127 img126 img125 img124 img123

เรื่องต่อไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง

img175

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกรอบรูปและป้ายไวนิล

img122