2 กันยายน 2020

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว สิงหาคม 2563

img684 img683 img682 img681 img680 img679 img678 img677 img676 img675 img674 img673 img672 img671 img670 img669 img668 img667 img666 img665 img664 img663 img662 img661 img660 img659 img658 img657 img656 img655 img654 img653 img652 img651 img650 img649 img648 img647 img646 img645 img644 img643 img642 img641 img640 img639 img638 img637 img636 img635 img634 img633 img632 img631 img630 img629 img628 img627 img626 img625 img624 img623 img622 img621 img620 img619 img618 img617 img616 img615 img614 img613 img612 img611 img610 img609 img608 img607 img606 img605 img604 img603 img602 img601 img600 img599 img598 img597 img596 img595 img594 img593 img592 img591 img590 img589 img588 img587 img586 img585 img584 img583 img582 img581 img580 img579 img578 img577 img576 img575 img574 img573 img572 img571 img570 img569 img568 img567 img566 img565 img564 img563 img562 img561 img560 img559 img558 img557 img556 img555 img554 img553 img552 img551 img550 img549 img548 img547

เรื่องต่อไป

ปรระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

img685

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นป้ายอลูมิเนียมคอมโพสิต

img546