สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 381/2567 (โครงการปรับปรุงประตูกันน้ำไหลย้อนกลับ (Flap Gate) พร้อมก่อสร้างกำแพง ค.ส.ล.กันดิน ณ สถานีสูบน้ำเสียคลองขุด)

สัญญาเลขที่ 381/2567

Leave a Comment