สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 370/2567 (โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.สายซอยเทศบาลพัฒนา 1 ซ.แยกชุมชนที่ 14)

สัญญาเลขที่ 370/2567

Leave a Comment