25 สิงหาคม 2021

สวอปเชิงรุก ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาล
ลงพื้นที่สวอปเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้
ณ บริเวณซอยคลองขุด 2
.
ผู้เสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ (เขตอำเภอเมืองจันทบุรี) สามารถมารับบริการตรวจฟรี ‼️ ทุกวันอังคาร
ตลอดเดือนสิงหาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ลานจอดรถ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เรื่องต่อไป

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อกำหนด TOR โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองจันทบุรี

#ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อกำหนด_TOR #โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมือ ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

เทศบาลเมืองจันท์ มอบแอลกอฮอล์ 1,000 ลิตร แก่นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง

#เทศบาลเมืองจันท์ #มอบแอลกอฮอล์_1000_ลิตร #พร้อมขอบคุณนายกท่าช้าง #สำหรับคำปรึกษาแนะนำ #บูรณาการไร้ร ... Read more