สวนสาธารณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ขอขอบคุณภาพ ย้งโดรนจิตอาสา
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สถานที่ตั้ง
ถนนเลียบเนิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว
มีเนื้อที่ประมาณ 210 ไร่ ทุกช่วงเช้าและเย็นจะมีประชาชนจำนวนมากนิยมมาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ สภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ความร่มรื่นและสวยงาม มีการขุดบึงล้อมรอบซึ่งใช้เป็นที่เพาะพันธุ์ปลาของประมงจังหวัด เกาะกลางบึงประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าพร้อมทหารคู่พระทัยทั้งสี่ คือพระเชียงเงิน หลวงพิชัยอาสา หลวงพรหมเสนา หลวงราชเสน่หา