สร้างความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าสถานศึกษา ทาสีแดงทางม้าลาย