สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 61