9 กรกฎาคม 2020

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 63

img165 img164 img163 img162 img161 img160 img159 img158 img157 img156 img155

เรื่องต่อไป

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี (อาคาร2) (e-bidding)

img152 img151 img150 img149 img148 img147 img146 img145 img144 img143 img142 img141 img140 img139 im ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว มิถุนายน 63

img231 img230 img229 img228 img227 img226 img225 img224 img223 img222 img221 img220 img219 img218 im ... Read more