สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 120 ชุด ให้แก่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
     นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 120 ชุด ให้แก่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี