อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

dsc_5029
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
สถานที่ตั้ง
ในบริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ถนนสันติสุข ตำบลจันทนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 

เที่ยวชมวิหารคาทอลิกอันเก่าแก่ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จ.จันทบุรีอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิตร อำเภอเมือง เป็นวัดคาทอลิกที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีประวัติยาวนานถึง 300 ปี สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2254 บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของชาวญวนผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

14xye467

     มีการซ่อมแซมบูรณะมาโดยตลอดรวม 5 ครั้ง ในส่วนของอาสนวิหารหลังปัจจุบันมีอายุกว่า 100 ปี โบสถ์หลังนี้มีลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยไม้ฉลุลวดลาย และประดับกระจกสีสแตนกลาสดั้งเดิมเป็นภาพนักบุญองค์ต่างๆ ในศาสนาคริสต์ ซึ่งมีความงดงามและคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

13(9)

     ด้านในข้างประตูทางเข้า-ออกก็จะพบกับภาพประดับพลอยรูปพระนางมารีอาและพระเยซูตั้งให้ชมกันคนละฝั่งเป็นการนำเม็ดพลอยสีต่างๆ มาเรียงกันประหนึ่งภาพวาดซึ่งมีความวิจิตรบรรจงเป็นอย่างยิ่ง พร้อมชมความสวยงามอลังการขององค์ “แม่พระประดับพลอย” ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ กลางห้องโถง ประกอบไปด้วยทองคำบริสุทธิ์ เงินบริสุทธิ์ และพลอยบริสุทธิ์ทั้งองค์ถึง 20,000 กะรัตโดยใช้เฉพาะสีขาว, น้ำเงินและเหลืองเท่านั้น

เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือถ้าต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้าที่โทร. 0 3931 1578

map (1)