หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี (ศาลากลางหลังเก่า)

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  จันทบุรี (ศาลากลางหลังเก่า)
DSC_0615-192
     ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2459 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6 ใช้เป็นที่ทำการมณฑลจังหวัดจันทบุรี  ซึ่งประกอบด้วยเมืองจันทบุรี ระยอง และตราด จนกระทั่ง พ.ศ. 2476 ยกเลิกมณฑล ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จนถึง พ.ศ. 2521ศาลากลางเก่าเป็นอาคารชั้นเดียว รูปทรงเป็นอาคารแบบยุโรป  ตัวอาคารก่ออิฐฉาบปูน  ยกใต้ถุนสูงสำหรับเก็บวัสดุ  อาคารมีความยาว 73 เมตร กว้าง 27 เมตร มีระเบียงด้านหน้ายาวตลอด  กับทั้งยังมีมุขยื่นออกไป  ซุ้มระเบียงเป็นรูปโค้ง 3 ซุ้ม  เหนือซุ้มเป็นหน้าบันรูปจั่ว เครื่องบนและฝ้าเพดานเป็นไม้ หลังคามุงกระเบี้องว่าว  เสาระเบียง กันสาด ช่องลม ตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายสวยงาม นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก

ปัจจุบันเป็นหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บการทำลายเอกสารตามระเบียบงานสารบรรณ มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาค้นคว้า วิจัยเอกสารของส่วนราชการในภูมิภาค และการบริหารเอกสารจดหมายเหตุ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานจดหมายเหตุทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ รวมทั้งจัดฉายภาพยนตร์เก่าและสารคดีต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และพัฒนาการท้องถิ่นอื่นๆ

ติดต่อสอบถามได้ที่ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี  ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี  22000  โทร. 0 3932 4685, 0 3932 3923

วันเปิดทำการ  วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30-16.30 น.

 

 

map-4