ศาลหลักเมืองจันทบุรี

 

pode01-219
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
ศาลหลักเมืองจันทบุรี
สถานที่ตั้ง
ถนนท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

     ศาลหลักเมือง หรือที่เรียกกันว่า “ศาลพระหลักเมือง” บ้าง “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง” บ้าง ศาลหลักเมืองจันทบุรีปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่หน้าค่าตากสินด้านซ้าย เป็นศาลหลักเมืองของจังหวัดจันทบุรี ศาลเดิมคงจะสร้างด้วยศิลาแลง แต่ได้ชำรุดทรุดโทรมไปจนต้นโพธิ์ต้นข่อยขึ้นปกคลุม และในที่สุดตัวศาลก็ไม่มีเหลืออยู่ และหลักเมืองเองก็ไม่ทราบว่ามีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร เมื่อประมาณ 50 ปีกว่ามาแล้ว ศาลหลักเมืองแห่งนี้เป็นศาลไม้อยู่ระหว่างต้นข่อยใหญ่ 2 ต้น ศาลหลักเมืองแห่งที่กล่าวถึงนี้ก็คือศาลหลักเมืองจันทบุรี ปัจจุบันนี้ ต่อมาได้ก่อสร้างศาลฝังเสาหลักเมือง และหล่อองค์เจ้าพ่อขึ้นใหม่ เพื่อให้สง่างามสมศักดิ์ศรีของเมืองจันทบุรี

ประวัติสร้างศาลหลักเมืองแห่งนี้มีผู้สันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสร้างขึ้นเมื่อพระองค์ได้เสด็จเข้าเมืองจันทบุรี หนังสือพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกล่าวไว้ว่าพระองค์ได้เมืองจันทบุรี หนังสือพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกล่าวไว้ว่าพระองค์ได้เมืองจันทบุรี เมื่อวันอาทิตย์แรม 3 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีกุน นพศก จุลศักราช 1129 ตรงกับวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2310 นั่นเอง

map-1