ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

taksin
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สถานที่ตั้ง
ถนนท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

    ท่องเที่ยว ตั้งอยู่บริเวณหน้าค่าตากสิน เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งในแต่ละวันจะมีประชาชนมาสัการะบูชาเป็นจำนวนมาก และในวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระองค์ จะจัดให้มีการทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุรที่พระองค์ทรงกอบกุ้งกรุงศรีอยุธยา

map-1