สถานที่ท่องเที่ยว

h-9

h-10

songkan

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
97-2
97-5
97-3
1189698359
56431211
3080725
97-4
003_1
 

0101

ข้อมูลท่องเที่ยวจันทบุรี

จันทบุรี

เริ่มมีการตั้งเมืองครั้งแรกที่บริเวณหน้าเขาสระบาป ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ชาวชองหรือชนเผ่าในตระกูลมอญ-เขมร เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในป่าฝั่งตะวันออก บริเวณจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด  ปี พ.ศ. 2200 ได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านลุ่ม ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี และหลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งยังเป็นพระยาวชิรปราการ ได้นำกำลังพลตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาทางทิศตะวันออกของกรุงศรีอยุธยา และยึดเมืองจันทบุรีไว้ เพื่อเป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและไพร่พล จากนั้นจึงนำกองทัพทั้งชาวไทยและชาวจีน กลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยาใน ปี พ.ศ. 2310   ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านเนินวง เนื่องจากเป็นที่สูง มีชัยภูมิเหมาะเป็นที่มั่นในการป้องกันการรุกรานของพวกญวน จนกระทั่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองจันทบุรีได้ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านลุ่มตามเดิม เนื่องจากบริเวณบ้านเนินวงอยู่ไกลจากแหล่งน้ำ ในปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองเมืองจันทบุรีไว้ จนไทยต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมา ในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดตั้งระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่ เมืองจันทบุรีได้ยกฐานะเป็นจังหวัดจันทบุรีมาจนถึงปัจจุบัน

Chanthaburi

Chanthaburi was firstly founded in front of Khao Sa Bab in the 18th century B.E. by Chong people. In 2200 B.E., Chanthaburi town was relocated at Ban Lum. Soon after the collapse of the Ayutthaya Kingdom, Phraya Vajiraprakarn (King Taksin the Great) together with his military forces had occupied Chanthaburi as his stronghold. After having enough provisions, he together with military forces drove Burmese troops out of Thai territory. In the reign of King Rama III of Bangkok, to protect the town from Vietnamese invasions, King Rama III moved Chanthaburi city to Ban Nern Wong. But later during the reign of King Rama V, the town, because of the lack of water sources in Ban Nern Wong, was moved back to Ban Lum again. Since 2436 B.E., French navy had occupied Chanthaburi. In exchange of Chanthaburi, Thailand offered the territory located on the left bank of the Mekhong to French. And in 2476 B.E., Muang Chanthaburi was upgraded as the Province of Chanthaburi.

คำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรี

น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี

อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี

Chanthaburi’s Motto

City of famous waterfalls

With abundance of fruit

The land where the best black pepper grows

And plentiful gems in the province to show

Woven reed mats are well-known here

Wealthy and rich in atmosphere

The town to remember King Taksin’s great deed

Gathering all folks to defeat the Burmese

 

การเดินทางสู่จันทบุรี

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ

ใช้เส้นทางหลวงพิเศษ (Motorway) โดยเริ่มต้นที่ ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ผ่าน อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มุ่งสู่ อ.แกลง จ.ระยอง  จากสามแยกแกลง เลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข 3 จนถึง จ.จันทบุรี รวมระยะทางประมาณ 230 กม.

จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เริ่มต้น กม.ที่ 200 ทางหลวงหมายเลข 33 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เลี้ยวขวาที่ กม. 230 จ.สระแก้ว เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 317 ระยะทาง 189 กม. ผ่าน อ.วังน้ำเย็น อ.สอยดาว อ.โป่งน้ำร้อน อ.มะขาม จนถึง จ.จันทบุรี รวมระยะทาง 219 กม.

How to go

By car  

From Bangkok

            Take the Motorway from Sri Nakarin Rd., Bangkok to Ban Bung District of Chonburi towards Klaeng District of Rayong and turn left at the Klaeng intersection. Take Highway No.3 to Chanthaburi, the total distance is 230 km.

From Northeast

Start at Km. 200 (Highway No.33) Kabinburi District, Prachinburi. Turn left at Km.230 at Sa Kaeo to Highway No.317 for a distance of 189 km. Passing Wang Nam Yen District, Soi Dao District, Pong Nam Ron District, Makham District and finish at Chanthaburi. Total distance is 219 km.

 

รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) (หมอชิต 2) ทุกวัน

By public bus

Air-conditioned buses leave from Bangkok Bus Terminal (Ekamai) and Bangkok Bus Terminal (Morchit 2) daily.

 

 

ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี / TOURIST ATTRACTION IN CHANTHABURI TOWN

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า ตั้งตระหง่านอยู่กลางทหารคู่พระราชหฤทัย ประดิษฐานอยู่บนเกาะกลางบึงในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   บริเวณโดยรอบมีการตกแต่งสภาพภูมิทัศน์เพื่อให้มีความร่มรื่นและสวยงาม ทุกช่วงเช้าเย็นจะมีประชาชนจำนวนมากนิยมมาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

The Monument of King Taksin the Great

A magnificent statue of King Taksin the Great astride his royal steed flanked by his four favorite royal escorts, the monument is erected on an isle amid the pond in King Taksin the Great Park. Surrounded with beautifully landscaped gardens, the park is an ideal place for rest and relaxation.

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

King Taksin the Great Shrine

King Taksin the Great Shrine is located on Tha Luang Rd. in front of Taksin Military Camp. The shrine has a helmet-shaped roof. Annual celebration is held on December 28.

ศาลหลักเมืองจันทบุรี

ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง สันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เสด็จเข้าเมืองจันทบุรี เมื่อ พ.ศ.2310 เพื่อใช้เมืองจันทบุรีเป็นที่รวมไพร่พล ศาสตราวุธ ยุทธภัณฑ์ และเสบียงอาหารเพื่อไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยา

City Pillar Shrine

City Pillar Shrine erected on Tha Luang Rd. near King Taksin the Great Shrine, is believingly built in 2310 B.E. by King Taksin the Great after his conquest over Chanthaburi.

ถนนอัญมณี (ตลาดพลอย)

เป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัด เพราะเป็นที่ตั้งของร้านเจียระไนพลอยและร้านค้าอัญมณีต่างๆ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นตลาดการค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ จะสามารถเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอยของบรรดานายหน้าและพ่อค้าพลอยเดินทางมาจากที่ต่างๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 10.00-15.00 น.

 

Gems Road

Gems Road, referring to Sri Chan Rd. and Krachang Lane is the location of jewelry shop. The Road, center of gems business, is very bustling, in particular on Friday and weekend.

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนริมน้ำจันทบูรเป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สามารถพบเห็นศิลปะประกอบสถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้างได้ตลอดสองฝั่งถนน ทั้งลวดลายการแกะสลักแบบฝรั่งเศส จีน ไทย และแบบผสมผสาน สองฝั่งถนนมีร้านรวงจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก รวมทั้งอาหารคาวหวานสูตรโบราณดั้งเดิมให้ผู้มาเยือนได้ลิ้มลอง

Chanthaboon Waterfront

Chanthaboon Waterfront was started in King Narai’s reign over 300 years ago. Most buildings on Sukhaphiban Rd. have French, Chinese and Thai styles carving ventilation both on wood and concrete. Walking along the road, there are local products, souvenir, ancient Thai food and dessert shops on both sides of the road waiting for the visitors everyday.

แหล่งท่องเที่ยว อ. เมือง TOURIST ATTRACTION IN MUANG DISTRICT

วัดไผ่ล้อม

วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติและพระพุทธประวัติ และพระพุทธไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

Pai Lom Temple

Pai Lom Temple situated on Trirat Rd., houses an ordination hall decorated with murals depicting the Buddha’s life and his ten previous lives as well as the largest reclining Buddha in the east of Thailand.

วังสวนบ้านแก้ว

ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ภายในพิพิธภัณฑ์แสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ในแบบสามัญชน โทร. 0-3947-1064

Suan Ban Kaew Palace

Suan Ban Kaew Palace, the personal residence of Her Majesty Queen Rambhai Barni (the Queen of King Rama VII), is situated in the compound of Rambhai Barni Rajabhat University. Tel. 0-3947-1064

โบสถ์โรมันคาทอลิก

หรืออาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีที่เรียกว่าสเตนกลาส                โทร. 0-3931-1578

Catholic Church

Catholic Church located in Satri Manda Phitak School, has a gothic western style structure. There are stained glasses above windows of the walls, some of them display figures of saints. For group tour, contact tel. 0-3931-1578.

ค่ายเนินวง

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาพระคลังสร้างขึ้น โดยรื้อศิลาแลงและอิฐของกำแพงจากเมืองเก่าจันทบุรีไปสร้าง เพื่อป้องกันการรุกรานของญวณ บนกำแพงค่ายวางปืนใหญ่เรียงรายอยู่โดยรอบ

Noen Wong Fort

Noen Wong Fort was built to fight off the Vietnamese troops during the reign of King Rama III. The wall is lined with old cannons.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

ตั้งอยู่บริเวณค่ายเนินวง ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการค้าทางเรือของไทย มีห้องแสดงหลักอยู่ที่ชั้น 2 ซึ่งได้จัดสร้างเรือสำเภาขนาดเท่าของจริงที่ผู้ชมสามารถเดินเข้าไปชมภายในลำเรือได้ โทร. 0-3939-1431

 

 

 

National Maritime Museum Chanthaburi

National Maritime Museum Chanthaburi situated in Noen Wong Fort, displays exhibition on naval commerce, potteries and other sub-marine archaeological objects including gem mining, orchard, attractions as well as the history of Chao Chong. Tel. 0-3939-1431

แหล่งท่องเที่ยว อ.เขาคิชฌกูฏ TOURIST ATTRACTION IN KHAO KHITCHAKUT DISTRICT

น้ำตกกระทิง (อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ)

มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาคิชฌกูฏ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีความสูง 13 ชั้น เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ โทร. 0-3945-2074

Krating Waterfall (Khao Khitchakut National Park)

Krating Waterfall, originated from the Khitchakut Mountain, is said to be the most beautiful waterfall in Chanthaburi. It has 13 tiers. It ponds are suitable for swimming. Tel. 0-3945-2074

รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พลวง)

รอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร อยู่บนเขาคิชฌกูฏ เมื่อถึงเดือน 3 ของทุกปี จะมีพุทธศาสนิกชนมานมัสการรอยพระพุทธบาทกันเป็นจำนวนมาก นอกจากรอยพระพุทธบาทแล้ว ยังมีหินลูกบาตรคว่ำ

Khao Khitchakut Buddha’s Footprint (Pluang)

During Chinese New Year Day, many pilgrims walk to the top of the mountain to venerate what is said to be the footprint of Lord Buddha. On the mountain top are also rock formation in the shape of an upside down monk’alms-bowl.

แหล่งท่องเที่ยว อ.ท่าใหม่ TOURIST ATTRACTION IN THA MAI DISTRICT

วัดเขาสุกิม

อยู่บนเนินเขา ภายในมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศาสนสมบัติ ศาสนวัตถุโบราณล้ำค่าต่างๆมากมาย   ผู้ที่ประสงค์จะมาวิปัสสนาสามารถติดต่อโดยตรงที่ โทร. 0-3949-5243, 08-4778-8207, 08-6156-8667

Khao Sukim Temple

Khao Sukim Temple houses a museum displaying religious objects, archaeological including replicas of Luang Pu Waen and Phra Ajahn Mun. For those who wish to take a meditation retreat, tel. 0-3949-5243, 08-4778-8207, 08-6156-8667

หาดเจ้าหลาว

เป็นชายหาดที่สวยงาม มีบริการที่พักและร้านอาหาร นอกจากนี้ยังมีเรือท้องกระจกและเรือเร็วบริการนำนักท่องเที่ยวไปชมแนวปะการังน้ำตื้นที่อยู่ห่างจากฝั่งไปเพียง 2 กม.

Chao Lao Beach

Chao Lao Beach is one of the most beautiful beaches in Chanthaburi. Shady with coconut tree, the beach is quiet and peaceful. Accommodations and food shops are available.

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดำเนินการทดลองวิจัยพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งและสิ่งแวดล้อม มีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ ความยาว 1,793 เมตร และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โทร. 0-3943-3216-8

Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center

It has improved fishing, protected sea life and helped the natural resources management. Ao Kung Krabaen Nature Trail Walk is 1,793 meter long. The sixth cycle Birthday Anniversary Celebration Aquarium displays wonderful marine creatures. For group tour, contact in advance, tel. 0-3943-3216-8

แหล่งท่องเที่ยว อ.นายายอาม TOURIST ATTRACTION IN NA YAI AM DISTRICT

หาดคุ้งวิมาน

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนายายอาม เป็นชายหาดที่เงียบสงบและมีทัศนียภาพที่สวยงาม ริมชายหาดมีที่พักและร้านค้าไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

Khung Wiman Beach

Khung Wiman Beach, located in Na Yai Am District, is quiet and peaceful with wonderful views.

 

แหล่งท่องเที่ยว อ.ขลุง TOURIST ATTRACTION IN KHLUNG DISTRICT

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน)

ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท หลักกม.ที่ 374-375 เป็นผืนป่าชายเลนขนาดใหญ่ แวดล้อมด้วยป่าโกงกาง สมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศ ทั้งพันธุ์ไม้ สัตว์น้ำ และสัตว์บก นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมหิ่งห้อยและดูสัตว์น้ำยามค่ำคืน

Weluwetland

Situated on Sukhumvit Rd. between km 374-375, the area is covered in rich mangrove and is a perfectly balanced ecosystem abundant in all plant and animal life. Visitors can watch fireflies at night.

แหล่งท่องเที่ยว อ.แหลมสิงห์ TOURIST ATTRACTION IN LAEM SING DISTRICT

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพลิ้ว มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และภายในอ่างน้ำตกยังพบปลาพลวงหินอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โทร. 0-3943-4528

Namtok Phlio National Park

Phlio Waterfall is a large waterfall. The waterfall flows all year and is very clear. Many fish live in the pool and stream attract many tourists to Namtok Phlio National Park. Tel. 0-3943-4528

หาดแหลมสิงห์

ตั้งอยู่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ เป็นชายหาดที่ร่มรื่นไปด้วยทิวสน มีที่นั่งพักผ่อนพร้อมทั้งร้านจำหน่ายอาหารตั้งเรียงรายอยู่ริมหาด และมีบริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

Laem Singh Beach

Laem Singh Beach, located in Tambol Pak Nam Laem Singh, about 30 km. away from town, is shady with pinery. Food shop and accommodations are available.

โอเอซีส ซีเวิลด์

เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงโลมา 2 สายพันธุ์ คือ โลมาพันธุ์ปากขวดสีชมพู และโลมาพันธุ์หัวบาตร เปิดให้ชมการแสดงความสามารถและความน่ารักของโลมาสายเลือดไทย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เพิ่มรอบ 07.00 น. โทร. 0-3949-9222, 0-3936-3238

Oasis Sea World

It is a dolphin breeding center for dolphins. Daily dolphin shows starts from 09.00 a.m. – 05.00 p.m. There is an extra morning show starting at 07.00 a.m. on weekend. Tel. 0-3949-9222, 0-3936-3238

แหล่งท่องเที่ยว อ.โป่งน้ำร้อน TOURIST ATTRACTION IN PONG NAM RON DISTRICT

ตลาดการค้าชายแดนไทยกัมพูชา บ้านแหลม

เป็นตลาดที่มีการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคตามแนวชายแดน  

Ban Laem Thai – Combodian Border Market

Ban Laem offer plentiful selections of consumer products.

แหล่งท่องเที่ยว อ.สอยดาว TOURIST ATTRACTION IN SOI DAO DISTRICT

น้ำตกเขาสอยดาว

อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว มี 16 ชั้น บริเวณธารน้ำตกมีผีเสื้อจำนวนมากเหมาะสำหรับการดูผีเสื้อและศึกษาพรรณไม้  ติดต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว โทร. 0-3948-6337

Khao Soi Dao Waterfall

Khao Soi Dao Waterfall, located in Khao Soi Dao Wildlife Sanctuary, can be reached by route no.317. Surrounded by mountainous forests, the waterfall has 16 levels. Tel. 0-3948-6337

 

 

 

 

 

ของฝากเมืองจันท์ / CHANTHABURI SOUVENIRS

อัญมณีและเครื่องประดับ Gem & Jewelry

แหวนกล Artifice Rings

เสื่อจันทบูร Chanthaboon Reed Mats

ผลไม้ Fruits

พริกไทย Pepper

น้ำสำรอง Herbal Drink. (Malva Nut)

ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ Chan Noodles

สละลอยแก้ว Zalacca in Iced Syrup

 

อาหารพื้นบ้านเมืองจันท์/ CHANTHABURI TRADITIONAL FOOD

ก๋วยเตี๋ยวผัดปู Fried Noodles with Sea Crab

ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง เนื้อเลียง Pork or Meat Noodles

น้ำพริกปูไข่ Nam Prik Pu Khai

หมูชะมวง Mu Chamuang (Pork Cooked with Chamuang Leaf)

ข้าวคลุกน้ำพริกเกลือ Mixed Rice with Spicy Seafood Sauce

 

สถานที่จำหน่ายของฝาก SHOPPING CENTER

ตลาดน้ำพุ (ตลาดเทศบาลเมืองจันทบุรี) Talad Nam Phu (Talad Thessaban Muang Chanthaburi)

ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี (ถนนมหาราช) Chanthaburi Gem and Jewelry Center (Maharaj Road)

โทร. 0-3930-3118-9

สมาคมผู้ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี Chanthaburi Gem and Jewelry Manufacturers Association

โทร. 0-3932-3188

            ร้านอาอ๋า ของฝาก Ar-Arh โทร. 0-3945-3191

ร้านต้นตำรับ Ton Tamrub โทร. 0-3941-8600

ร้านแม่วรรณา ของฝาก Maewanna โทร. 0-3943-4865

กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม Samed Ngam Reed Mat Group โทร. 0-3945-4333

กลุ่มทำเสื่อกกสุริยาบางสระเก้า Bang Sra Kao Reed Mat Group โทร. 0-3945-0587

เทศกาลงานประเพณีจังหวัดจันทบุรี  CHANTHABURI FESTIVALS

งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม ถึง 5 มกราคม ของทุกปี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของจันทบุรี และการประกวดนางสาวจันทบูร

King Taksin the Great Festival and Red Cross Fair

Held annually from December 28 to January 5 at Chanthaburi Provincial Stadium. Displays, game booths, Miss Chanthaburi Beauty Pageant and reasonably priced local products means fun for the whole family.

งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พลวง)

จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน (ประมาณเดือนมกราคม-มีนาคม) ณ บริเวณยอดเขาคิชฌกูฎ ต.พลวง ภายในงานมีการจัดการบวงสรวงเทวดาอารักษ์ พิธีปิดทองรอยพระพุทธบาท และการจัดเดินป่าขึ้นสู่ยอดเขาคิชฌกูฎ

Khao Khitchakut Buddha’s Footprint Festival

Held annually from Chinese New Year Day (around January-March) atop Khitchakut Hill, Tambon Pluang.

 

 

สงกรานต์กลางคืน ถนนข้าวทิพย์ จันทบุรี

สงกรานต์กลางคืน ถนนข้าวทิพย์ จันทบุรี (ถนนท่าแฉลบ) มีการเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงกลางคืน เริ่มตั้งแต่เย็นวันที่ 12 เมษายน ถึง วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี

Chanthaburi Midnight Songkran (The Khao Tip Street in Chanthaburi)

Midnight Songkran on The Khao Tip Street (Thachalap Road) in Chanthaburi, locals and tourists join the water fight in the evening of April 12 till April 13.

งานของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ สีสันตะวันออก

จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม ณ ลานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีการแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมทั้งผลไม้นานาชาติ คอนเสิร์ตจากศิลปิน

Chan Product   Fruit Day Colors of the East

Held in May at Chanthaburi Provincial Administrative Organization. There are Chanthaburi’s famous tropical fruits on display, products for sale and concert.

ที่พักในจังหวัดจันทบุรี Accommodations in Chanthaburi

อำเภอเมือง Muang District

เกษมศานติ์                                  Kasemsarn Hotel                                    0-3931-1100, 0-3931-2340             

เคพีแกรนด์                                  K.P.Grand Hotel                          0-3932-3201-10

บ้านสวนชูอิท                                Ban Suan Chooit                                    08-1810-8023, 0-3937-3151

บ้านหลวงราชไมตรี                         Baan Luang Rajamaitri                08-8843-4516, 08-1915-8815

มณีจันท์รีสอร์ท                             Maneechan Resort                      0-3934-3777-8

อินจัน                                         Inn Chan Hotel                           0-3932-4732

อีสเทอร์น                                    Eastern  Hotel                            0-3931-2218-20

อำเภอท่าใหม่ Tha Mai District

เคปโกรีสอร์ท                                Cape Go Resort                          09-2507-8865

จังเกิ้ลเบย์ รีสอร์ท                          Jungle Bay Resort                       0-3943-3133

จันท์จ้าวหลาว บีช รีสอร์ท                 Chanchaolao Beach Resort          0-3936-9222, 0-3936-9299

เจ้าหลาวคาบาน่า รีสอร์ท                 Chaolao Cabana Resort              0-3943-3145

เจ้าหลาวทอแสงบีช                         Chao Lao Tosang Beach Resort    0-3943-3191-7

บ้านเรือรีสอร์ท                             Ban Rua Resort                           0-3946-0890, 08-8011-1176

บ้านสวนลุงฉลวย รีสอร์ท                  Bansuanlungchaluay                   08-7058-7173, 08-7165-0063

อำเภอขลุง   Khung District

จิตราศรม รีสอร์ทแอนด์สปา             Jittrasom Resort &Spa                0-3944-2640

ปลายจันท์                                   Plaichan                                                08-1751-1076

อำเภอแหลมสิงห์ Laem Sing District

ณิสาญ์สิริ บูติก รีสอร์ท                     Nisasiri Boutique Resort               0-3949-9363

บูม บูม บีช รีสอร์ท                         Boom Boom Beach Resort           0-3949-9398

แหลมสิงห์ เนเชอรัล บีช รีสอร์ท         Laem Sing Natural Beach Resort  0-3949-9343

อำเภอโป่งน้ำร้อน Pong Nam Ron District

บ้านภูดาว รีสอร์ท                          Ban Phu Dao Resort                    0-3931-7265, 0-3931-7014

พลอยอิงดาว รีสอร์ท                      Ployingdao                                0-3946-0938, 08-0565-4378

ภูรีญาวิลล์                                    Phureeya Ville                            08-7142-2800

วังขอนชาเลต์                                Wang Khon Chale                       0-3931-7024

อำเภอสอยดาว Soi Dao District

ธนวรรณรีสอร์ท                             Thanawan Resort                       0-3942-1237

ปายดาวรีสอร์ท                              Pai Dao Resort                           08-7161-6915, 08-1885-8379

ภูวิวสอยดาวรีสอร์ท                         Phuview Soi Dao Resort              0-3942-1184

อำเภอนายายอาม Na Yai Am District

บ้านเนินนางพญา                           Ban Noen Nang Phraya                09-2518-1609

บ้านเนินเนรมิตรีสอร์ท                     Ban Noen Neramit Resort                        08-8870-0068-9

ฟ้าใสรีสอร์ทแอนด์สปา                    Faasai Resort &Spa                     0-3941-7404

อัลเมดิน่าบีชเฮ้าส์                          Almedina Beach House               08-5155-3333, 08-5334-3555

อำเภอแก่งหางแมว Kaeng Hang Maeo District

แก่งธารา รีสอร์ท                            Kaengtara Resort                                   0-3930-8100, 08-3117-1812

แรบบิทฮิล รีสอร์ท                          Rabbiz Hill Resort                       09-0783-2250

อำเภอเขาคิชฌกูฏ Khao Khitchakut District

เคียงเมฆ เคียงหมอก รีสอร์ท            Khiang Mek Khiang Mok               08-4870-8100

สันทรายรีสอร์ท                             Sunsai Resort                             08-6141-5368, 08-6146-3432

อำเภอมะขาม Ma Kham District

บ้านป่าริมธาร                               Cabincreekthailand                    08-1854-5205

บ้านสวนพฤกษา โฮมสเตย์                Ban Suan Prueksa Homestay        08-1004-7446, 08-1143-1575

อาคันตุกะ วิลเลจ                           Akantuka Village                        09-8379-3992, 09-2712-0007

ร้านอาหาร Restaurants

อำเภอเมือง Muang District

ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง             Kuai Tieo Moo Liang Phraya Trang0-3933-9761

คุณแดงริมคลอง                            Khun Daeng Rim Khlong              0-3945-0687

จันทรโภชนา                               Chanthorn Phochana                 0-3930-2350, 0-3932-7179

เจ๊เพ็ญเย็นตาโฟ                           Je Pen Yen Ta Fo                      0-3932-4891, 0-3932-5430

เดอะเครซเฮ้าส์                              The Craze House                                    0-3931-4259

ตะลุมครัว                                    Talum Krua                                0-3932-2520, 08-9748-1147

นายลิ้ม “หมูสะเต๊ะ”                      Nai Lim Moo Sa Te                    09-2789-6353

อำเภอท่าใหม่ Tha Mai District

ก๋วยเตี๋ยวท่าใหม่ (เจ๊แดง)                Kuai Tiao Tha Mai                      0-3943-1137, 08-9056-6895

ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงป้าติ๊ด                    Kuai Tiao Moo Liang Par Tid        08-7143-1607

บ้านตาซีฟู้ด                                  Ban Ta Seafood                         08-9262-6369, 09-1870-6665

ยายตุ๊ ซีฟู้ด                                   Yai Tu Seafood                          0-3936-9265 , 08-6138-1705

ร้านอาหารมาร์เล่ย์ มาร์เล่ย์              Marley Marley                            08-9034-2320, 08-1824-6476

อำเภอขลุง Khung District

ครัวปลายเล                                 Krua Pai Le                                09-2382-6539, 09-0081-9795, 08-5165-5775

ฟาร์มปูนิ่ม                                  Farm Pu Nim                              08-9369-0389, 08-6834-4523

ร้านพิกุล                                     Pikul                                         0-3939-1029

อำเภอนายายอาม Na Yai Am District

ครัวครูแฉล้ม                                 Krua Koo Chalaem                     08-0286-6615

ร้านคุณดำ                                    Khun Dam                                  0-3935-8166

อำเภอโป่งน้ำร้อน Pong Nam Ron District

จันทร์วนา                                    Chan Wana                                08-1768-7552, 08-9808-2940

ร้านเก็บตะวัน                               Keb Tawan                                08-0098-9312

เรือนพริกไทยอ่อน                          Ruan Phrik Thai On                     08-2682-1311

อำเภอสอยดาว Soi Dao District

ร้านอาหาร ซีนิช                            Zenith                                       0-3942-1237

 

 

 

 

อำเภอแหลมสิงห์ Laem Sing District

ครัวลุงเต้น                                   Krua Lung Ten                            08-7141-0749

ครัวเสม็ดแดง                                Krua Samed Daeng                     08-1576-6426, 0-3939-7984

ครัวอลิสา                                     Krua Alisa                                  08-1761-9294

นิวทิวสน                                     New Tio Son                              0-3949-9372, 08-1664-0893

อำเภอมะขาม Ma Kham District

จังเฮงฟาด                                   Jung Heng Fad                           0-3938-9073

เอเวอร์กรีน                                  Evergreen                                  08-8580-8200

บริษัททัวร์ Travel Agency

ชลลดาแทรเวล                  Chollada Travel            0-3932-2429

บริษัททราเวลแอนด์ฟันจำกัด Travel&Fun                    08-1940-6885

พี.พี.กรุ๊ปทัวร์                    P.P.Group Tour               0-3939-1115

วาย ซี อาร์ ฮอลิเดย์            Y.C.R. Holiday                0-3932-2904, 08-1577-1759

โอ้ ลั้น ลา แทรเวล              Oh Lan La Travel           0-3930-3504

 

… หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ / Important Call …

สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี /Chanthaburi Town Municipality                                                            0-3931-1066

ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองจันทบุรี / Tourist Information Center                                0-3935-0224

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี/ Chanthaburi Provincial Office of Tourism and Sport            0-3932-5945

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน (ระยอง-จันทบุรี)/TAT. Rayong Office (Rayong-Chanthaburi) 0-3865-5420-1

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี/ Chanthaburi Tourism Association                              08-9833-1315

สถานีตำรวจเมืองจันทบุรี / Police Station                                                                              0-3931-1111

สถานีขนส่ง / Bus Terminal                                                                                                0-3931-1299

โรงพยาบาลกรุงเทพ-จันทบุรี / Bangkok – Chanthaburi Hospital                                                           0-3931-9888

โรงพยาบาลสิริเวช / Sirivej Hospital                                                                                     0-3934-4244

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี / Prapokklao Hospital                                                                        0-3932-4975

เชิดชัยทัวร์ / Cherd Chai Tour                                                                                             0-3935-0357

พรนิภาทัวร์ / Porn Nipa Tour                                                                                            0-3931-1278

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี/Chanthaburi Immigration Office                                                0-3938-7127

ศูนย์บริการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี/ Chanthaburi Immigration Service Center                    0-3932-2647

สำนักงานหนังสือเดินทางจันทบุรี / Chanthaburi Passport Office                                                 0-3930-1706-9

เหตุด่วนเหตุร้าย /Emergency                                                                                               191

เพลิงไหม้/Fire                                                                                                                  199, 0-3931-1333

ตำรวจทางหลวง/Highway Police                                                                                          1193

 

ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองจันทบุรี

39 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทร. 0-3935-0224

Tourist Information Center

Chanthaburi Town Municipality

39 Liabnoen Road, Wat Mai, Muang District, Chanthaburi 22000

Tel. 0-3935-0224     www.facebook.com/chan.municipality.tourism

 

 

Cr : ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองจันทบุรี