วารสาร สารจันทบูร ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน 2562