25 พฤษภาคม 2020

วางมาตรการป้องกันโควิด – 19 ของตลาดพลอยเมืองจันท์

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำคณะทำงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด – 19 ภายหลังจากที่มีคำสั่งผ่อนคลายให้เปิดตลาดพลอยเพื่อทำการค้าขายได้ ในวันนี้เป็นวันแรก โดยมีนางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ นางตุลา อุนพงศ์ถาวร นายวิรัตน์ บุญส่ง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณย่านตลาดพลอย
โดยเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ และศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ร่วมกันดำเนินตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งในวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2563 เทศบาล ฯ ดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองประชาชนในย่านการค้าตลาดพลอย 2 จุด คือบริเวณแยกตรอกแจ่มจันทร์ (ร้านกาแฟตาอ๋าเก่า) และบริเวณซอยกระจ่าง 7
เทศบาลเมืองจันทบุรี จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกร้าน ทุกตู้ ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อน และหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน และระยะห่างระหว่างแผงค้า และเว้นระยะห่างในการเลือกและชำระสินค้า อย่างน้อย 1 เมตร
เรื่องต่อไป

ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองจันทบุรี ประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี สมัยสามั ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

มอบาหารข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ อสม เทศบาลเมืองจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรี นำโดยนางสุกานดา สุทธิพัฒน ... Read more