8 พฤษภาคม 2019

วันเทศบาล 24 เมษายน 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี โดยในวันเทศบาลกำหนดจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่พนักงานจ้างปฏิบัติดีเด่นและทำคุณประโยชน์ และทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

เรื่องต่อไป

ประชุมประชาคม วันที่ 2 พ.ค.2562

วันนี้ (2 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมน ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองจันทบุรี