วันเด็ก ประจำปี 2563

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ มอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563