3 มีนาคม 2021

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายภูรวิช บัวลอย รองปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 

เรื่องต่อไป

ประกาศ สรุปผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 64

img852 img851 img850 img849 img848 img847 img846 img845 img844 img843 img842 img841 img840 img839 im ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

รับโอนย้าย ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี นางสาวณัฐมน แซ่โง้ ... Read more