21 มีนาคม 2019

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี2562

วันนี้ (18 มีนาคม 2562) เวลา 07.30 น.นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และพนักงานจ้าง ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เรื่องต่อไป

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพร ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95