วันท้องถิ่นไทย ประจำปี2562

วันนี้ (18 มีนาคม 2562) เวลา 07.30 น.นายวิเชษฐ์ เปลี่ยนโมฬี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และพนักงานจ้าง ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช