วัคซีนเชิงรุก เข็มแรกซิโนแวค ประชาชนกลุ่มผู้ค้า

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการในตลาด ที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้น และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มของเทศบาลเมืองจันทบุรี ที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก “ซิโนแวค” (เข็มถัดไปเป็น วัคซีน แอสตร้า) ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นบน) 🌙🐰
.
โดยมีนายแพทย์ภัทรพงษ์ อุดมพัฒน์ นายแพทย์สมเกียรติ สนั่นเกียรติเจริญ และทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี และเทศบาลเมืองจันทบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มผู้ค้า