ลงสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังผิวจราจร รอการระบาย และพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณชุมชนที่ 17

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.40 น.

นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังผิวจราจร รอการระบาย และพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณชุมชนที่ 17 เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจรในบริเวณดังกล่าวต่อไป