ลงพื้นที่ “มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่” ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 ราย ณ ชุมชนที่ 3 , 5 , 8 , 9 ,15 และ 17

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.

          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ “มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่” ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 ราย ณ ชุมชนที่ 3 , 5 , 8 , 9 ,15 และ 17