ลงพื้นที่ ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.
         นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และงานเทศกิจ ดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง ซอยกระจ่าง 1 นำตัวส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เพื่อเข้ารับการรักษาอาการต่อไป