ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน รับผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ที่มีผลการตรวจ ATK เป็นบวก นำส่งโรงพยาบาลสนาม

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.
          นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน รับผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ที่มีผลการตรวจ ATK เป็นบวก นำส่งโรงพยาบาลสนาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป