ลงพื้นที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนที่ 9 รับ – ส่ง เข้ารักษาตัวยังสถานพยาบาลในเขตเทศบาล ก่อนพากลับบ้านต่อไป

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.
          นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่เทศบาล ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนที่ 9 รับ – ส่ง เข้ารักษาตัวยังสถานพยาบาลในเขตเทศบาล ก่อนพากลับบ้านต่อไป