ลงพื้นที่สำรวจท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนย่อยที่ 6

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นำเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่สำรวจท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนย่อยที่ 6 พบว่ามีเศษวัสดุกีดขวางทางน้ำ จึงเร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น