21 กรกฎาคม 2021

ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล
และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
บริเวณชุมชนย่อยที่ 10
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ผู้ประสบปัญหา
ได้ร้องขอมายังเทศบาลเมืองจันทบุรี
กรณีประสบปัญหาความเดือดร้อน
ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง ชำรุดทรุดโทรม
โดยผู้ประสบปัญหามีรายได้น้อย ไม่เพียงพอ และอยู่เพียงลำพัง
ทั้งนี้เทศบาลเมืองจันทบุรีจะนำไปปรึกษาหารือ
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
เรื่องต่อไป

นายกฯ ร่วมประชุมโครงการงานปปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน 1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

#ร่วมประชุมโครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดิน #1จังหวัด1ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ วันอังคารที่ 2 ... Read more

เรื่องก่อนหน้า

บูรณาการอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือแบบไร้รอยต่อ

#บูรณาการอย่างต่อเนื่อง #ความร่วมมือแบบไร้รอยต่อ #ติดตามงานขุดลอกคลอง #กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตลอดสาย ... Read more