ลงพื้นที่สำรวจจุดระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจจุดระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อสำรวจ และประเมินสถานการณ์ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ลงมาสมทบ ณ คลองน้ำใส เพื่อหาแนวทางรับมือได้อย่างทันท่วงที