ลงพื้นที่ร่วมจัดตั้ง “ถังขยะเปียกรวม” จำนวน 4 จุด

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.
  ิ        นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายข้าราชการประจำ และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมจัดตั้ง “ถังขยะเปียกรวม” จำนวน 4 จุด ณ
🟢 สวนหย่อมหอนาฬิกา (ทุ่งนาเชย)
🟢 หลังร้านกาแฟดอยช้าง (ทุ่งนาเชย)
🟢 สวนหย่อมตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวเลียปาก (ทุ่งนาเชย)
🟢 ลานกีฬาคนรักจันท์ (ทุ่งนาเชย)
พร้อมแจกแผ่นพับ ให้คำแนะนำแก่ประชาชน #โดยงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการประกาศให้ความรู้เรื่องการแยกขยะต้นทาง #วิธีการจัดตั้งถังขยะเปียก #เชิญชวนให้ประชาชนร่วมเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ย โดยนำขยะเปียกในครัวเรือน เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย มาทิ้งที่ถังขยะเปียกรวม
#สำหรับครั้งต่อไป จะดำเนินการ “ตั้งจุดรวมถังขยะเปียก” ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ…
🟣 วัดตะบกเตี๊ย
🟣 โรงเก็บพัสดุ (ทุ่งดอนแดง)