ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 20 ราย ณ ชุมชนที่ 1,7,9,10 และ 12

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.
นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 20 ราย ณ ชุมชนที่ 1,7,9,10 และ 12 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน