ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำ ”กล่องปันสุข” มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 9 ราย ณ ชุมชนที่ 8

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำ ”กล่องปันสุข” มอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 9 ราย ณ ชุมชนที่ 8