ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 7 ชุด ณ ชุมชนที่ 9 (เนินเอสโซ่)

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
          นายสมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 7 ชุด ณ ชุมชนที่ 9 (เนินเอสโซ่) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน