ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 9 ชุด ณ ชุมชนที่ 14 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.
          นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้นายบุญสิน จันทสุรวงศ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 9 ชุด ณ ชุมชนที่ 14 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน