ลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.
      นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 7 ราย ณ ชุมชนที่ 16 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน